Formål med disse web-sider :  
 
Først og fremmest skal disse sider helst fremstå på en sådan måde , at de kan virke inspirerende udadtil og skabe interesse for Wayfarerjollen . Ved at samle flere joller i en portal , vil det være lettere at få indsigt i de muligheder der er med en Wayfarer , samt få et overblik over , hvor "forskellige" , de alligevel kan være . Endvidere kan det give ideer om indretning , håndtering o.s.v. 
 
Ved evt. senere handel med en jolle , kan det have en fordel , at kunne henvise til siden om denne . Ændringer og fjernelse af forskelligt materiale vil kunne ske løbende efter ønske , dog ikke dagligt . Vedr. Wayfarer-nyhedsstof se SWS web-sider .
 
Ofte er der på nettet små stumper hist og her spredt over forskellige web-steder om det samme emne , og man kan da bruge en søgeportal til at arbejde ud fra . På disse sider vil det på sigt være muligt at Linke sådant materiale sammen om pgld. jolle og de personer , der har tilknytning til denne , så det vil være nemmere og hurtigere at finde informationer om jollen .
 
God fornøjelse